در صورت هر گونه شکایات و پیشنهادات و اتقاد با شماره 04442442453 (مدیریت فروشگاه ) تماس و یا ایمیل abcala.ir@gmail.com مکاتبه فرمایید .