موبایل آراز

موبایل آراز

آذربایجان غربی مهاباد بازارچه کالاهای وارداتی بازارچه اصغری قدیم غرفه های 123 و 124 و 125
59158-63971 مهاباد
Iran
دوش.
  • از 10 صبح تا 2 ظهر و 4 تا 9 بعد از ظهر
سه.
  • از 10 صبح تا 2 ظهر و 4 تا 9 بعد از ظهر
چها.
  • از 10 صبح تا 2 ظهر و 4 تا 9 بعد از ظهر
پنج.
  • از 10 صبح تا 2 ظهر و 4 تا 9 بعد از ظهر
جمعه
  • از 10 صبح تا 2 ظهر و 4 تا 9 بعد از ظهر
شنبه
  • از 10 صبح تا 2 ظهر و 4 تا 9 بعد از ظهر
یک.
  • 10:00 صبح - 9:30 شب